Експерт-разработчик интерактивно съдържание за офис София.


Kомпания, оперираща в град Варна и София и разработваща иновативни продукти, във връзка с реализирането на проект по Договор № BG16RFOP002-1.005-0165-C01 „Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции“, финансиран по ОПИК 2014-2020, търси да назначи двама „Експерт-разработчик интерактивно съдържание” за офис София.
Търсим амбициозни и целенасочени хора, с желание за развитие и обучение, които притежават:
– мотивация
– комуникативност
– умение за работа в екип.

Изисквания:
-Подходящо висше образование.
-Опит в сферата на иновацията минимум 5 години
-Квалификация в областта на управление на проекти.
-Владеенето на чужди езици е предимство.;
– Кандидатът трябва да има възможност да пътува в командировки в страната , както и да остава извън работно време, когато е необходимо;
– Комуникативност;
– Способност за работа в динамична бизнес среда.

Като участник в проекта ще има следните отговорности:
-Изготвя изискванията и параметрите за изработване и внедряване на софтуера, за да се постигне максимална функционалност и ефективност при използване;
-Внедрява софтуера на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции;
-Следи за съвместимостта на софтуера с използваните към момента бази от данни;
-Отговаря за криптирането на информацията.
– Работи по приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт;
-Създаване и тестване на прототип;
-Отговаря за софтуерната част при създаване на опитен образец и извършване на функционални тестове на новия продукт. Подготвя методите за сравнителен анализ при извършването на тестове на отделните части, така че да се стигне до избора на най-подходящите модули за внедряване в крайния продукт.
-Сътрудничи на избраната фирма, изготвяща защита на интелектуална собственост на национално равнище;
-Участва в дейности за визуализация на проекта;

Компанията предлага:
– Отлични възможности за личностна и професионална реализация и развитие;
– Отлични условия на труд;
– Фирмени обучения;
– Работа в динамична среда;
– Много добро възнаграждение.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си и актуална снимка на електронен адрес info@mitra-bg.com до 09.04.2019г.
Всички първоначално одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю в удобно за тях време. С окончателно одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.


Програмист, софтуерни приложенияKомпания, оперираща в град Варна и София и разработваща иновативни продукти, във връзка с реализирането на проект по Договор № BG16RFOP002-1.005-0165-C01 „Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции“, финансиран по ОПИК 2014-2020, търси да назначи на длъжност „Програмист, софтуерни приложения”:
– един специалист за офис София на 8 часа;
– четирима специалисти  за офис София на 4 часа;
– двама специалисти  за офис Варна на 4 часа.
Търсим амбициозни и целенасочени хора, с желание за развитие и обучение, които притежават:
– мотивация
– комуникативност
– умение за работа в екип.

Изисквания:
-Минимум средно образование;
– Опит в сферата на програмирането минимум 3 години;
-Квалификация за работа със следните приложения и софтуер:
– 1 година опит- C#
– ASP.NET MVC amp; Web API
– Entity Framework
– Microsoft SQL Server
– Javascript/HTML 5
– Development lifecycle
– Selenium Web Driver или SpecFlow
– Работа в екип
– Кандидатът трябва да има възможност да пътува в командировки в страната , както и да остава извън работно време, когато е необходимо;
– Комуникативност;
– Способност за работа в динамична бизнес среда.

Като участник в проекта ще има следните отговорности:
-Изработва потребителски и администраторски модули в sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции
-Внедрява софтуера на иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции;
-Изработва визуализацията и дизайна на приложенията.
-Следи за съвместимостта на софтуера с използваните към момента в дружествата.
– Работи по приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт;
-Отговаря за софтуерната част при създаване на опитен образец и извършване на функционални тестове на новия продукт. Подготвя методите за сравнителен анализ при извършването на тестове на отделните части, така че да се стигне до избора на най-подходящите модули за внедряване в крайния продукт;
-Сътрудничи при изготвяне на защита на интелектуална собственост на национално равнище;
-Участва в дейности за визуализация на проекта;

Компанията предлага:
– Отлични възможности за личностна и професионална реализация и развитие;
– Отлични условия на труд;
– Фирмени обучения;
– Работа в динамична среда;
– Много добро възнаграждение.

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете автобиографията си и актуална снимка на електронен адрес info@mitra-bg.com до 09.04.2019г.
Всички първоначално одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю в удобно за тях време. С окончателно одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори.

Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма освен за целите на настоящия подбор.