Или защо е хубаво преводът Ви да бъде редактиран

Целта на тази статия не е да Ви убедя да изхарчите повече пари при нас. Аз съм преводач, а не проджект мениджър (човекът, който приема проекта от клиентите, намира преводач, предава превода на клиента в срок); не работя на процент, а изцяло на твърда заплата.

Въпреки че ще е полезно за бъдещето на българския език да похарчите повече пари при нас. Иска ми се заедно с колегите си да помогна още известно време езикът ни да се запази… български. Кавичките да са долу и горе, десетичната запетая да не се свива на точка, запетаите да не се настаняват там, където ги слагат американците… да се отърсим от снобизма, който лъха от текстовете, пълни с английски изрази или с чуждици. „Отидохме на кино и имахме чудесно време.“ Не. „Прекарахме си чудесно.“

Но да се върнем на темата. След като преведем текста Ви, хубаво е да го прочете редактор. Ролята на редактор ще поеме колега (с длъжност „преводач“ или „редактор“), който владее отлично целевия език.

На първо място, знаем, че преводачът трябва да се отнесе отговорно – след като е превел текста, трябва да го провери. И ще го направи. Но много рядко ще се случи да има време да го прочете отново „на свежа глава“ на следващия ден. И дори тогава ще бъде същият човек, а хората грешат човекът . Мога да прочета текста си, да му направя проверка на правописа и пак да изпусна грешки или да не се сетя за най-подходящия превод на някой израз.

Може да предпочитате този втори чифт очи да сте Вие или Ваш служител или колега. Ако преводът е от български на чужд език, доколко владеете този език? Ако е от чужд на български, помните ли защо в това изречение има пълен член на „мъжът“?

Аз съм мъжът, когото тя обича.

Нали пълен член се слага на подлога, а подлозите тук са „аз“ и „тя“?

В някои случаи, поради особена терминология, е наложимо преводът да бъде редактиран от клиента. Освен това клиентът познава по-добре процеса на работа в собствената си организация и читателите си. Вие ще прецените ресурсите и нуждите си.

Още два факта от „кухнята“ на преводаческата агенция. Първо, редакторът знае какви грешки да очаква – също като опитен учител, който сяда да проверява контролни. Дори много често знае кой преводач на какви пропуски е склонен. Второ, редакторът може да се свърже с преводача. Може дори да работи в едно и също помещение с него. В разговора между двамата по-слабите места в текста ще се изяснят, ще се намери по-добрият синоним, и двамата ще научат по нещо. Така екипът ще е по-добре подготвен за следващата Ви поръчка.

Започнах с това, че не пиша статията, за да изхарчите повече пари при нас. Освен заради бъдещето на книжовния български, пиша я, защото ми се е случвало клиент, който не е поискал редакция, да се върне и да се оплаче от моите грешки. Около седмица след като завърших и предадох превода ми показаха какво съм сгрешила. Съвсем очевидни неща, които не бяха очевидни в деня на превода, защото очите свикват със собствения текст. Например буквите „и“ и „о“ са една до друга на клавиатурата. Думите „право“ и „прави“ са верни – проверката на правописа няма да улови грешка, ако напиша „Вие сте право“. Ако се разсея за миг, докато проверявам текста си, може да пропусна тази грешка.

Освен това пиша статията от грижа за чуждия език. С правилен, богат и точен текст на чужд език Вие ще общувате по-успешно. В английския университет ще се впечатлят от успеха на детето Ви, като прочетат превода на дипломата му. Бизнес партньорът Ви ще разбере всички точки от договора, който му предлагате да сключите. Някой, далеч някъде в глобализирания свят, ще въздъхне с облекчение и ще каже: „Ето с такива хора искам да си имам работа.“ Точно както аз, в ролята на редактор, въздъхвам, докато чета текста на добър преводач.

Благодаря Ви за вниманието.

Лора Добрева, преводач-редактор в Митра Транслейшънс

Ако имате нужда от качествени преводачески услуги, поискайте Вашата оферта от тук или се свържете с някой от нашите офиси.