Дългогодишен партньор на МиТРа Транслейшънс са лидерите на световния пазар Амплексор Инк.,  АМПЛЕКСОР Лайф Сайънс, ЛЛС и АМПЛЕКСОР Люксембург ООД, за които превеждаме текстове  от различно естество и на множество езикови комбинации