С разрастването на глобалния пазар на смартфони и свързаните с тях мобилни технологии, изниква необходимостта от превод и локализация на мобилни приложения.

AppStore на Apple имат повече от един милион приложения, разработени за тяхната мобилна платформа IOSGoogle използва отворен код за приложенията си за Android – операционната система с най-голям брой устройства. Пазарният дял на смартфоните с тази операционна система е 50% от глобалния пазарен дял. За кратък период от време приложенията за Windows Phone събраха впечатляващи ревюта. Apple имат потребителски интерфейс, локализиран на повече от 30 езика, над 50 различни клавиатурни подредби със специфични езикови функционалности и гласов контрол, които разпознават над 20 езика.

Мобилните приложения не са само игри за забавления или мултимедийни приложения на социалните мрежи. Все по-голяма популярност набират и приложенията на големите онлайн търговци. Чрез мобилно приложение може лесно да купите различни видове стоки и услуги. Каквато и да е целта на мобилното Ви приложение, Вашите потребители ще очакват то да бъде на родния им език. Дори и да го предоставяте безплатно, то ще има нужда от локализация.

Процесът на локализация на мобилни приложения не е по-различен от процеса на локализация на софтуер. Проектът включва четири етапа:

  1. Дизайн на потребителския интерфейс за локализация

При проектиране на потребителския интерфейс, разработчиците на приложението трябва да се съобразят със спецификата на целевия език. Нашата роля на този етап е да направим така наречените „пробни преводи“. Целта е да се открият потенциални трудности и да се провери готовността на софтуера за локализация. На този етап от нас ще получите и препоръки относно социалните, културни, лингвистични, приложни и правни стандарти на целевите пазари.

  1. Превод на текстовите стрингове

При езиковия превод на потребителския интерфейс най-често се използва преводна памет (translation memory), за да се гарантира съгласуваност на превода в цялото приложение. Стринговете се локализират, за да останат в синхрон с терминологията на операционната система и да се придържат към ограниченията за дължина. Обикновено се превеждат и локализират потребителски интерфейс, онлайн помощ и документация.

  1. Компилиране на софтуера с локализираните файлове

Процесът на компилиране на изходния код в изпълним код има като резултат завършен функционален продукт. Този процес се извършва след превод на стринговете с локализираните файлове. Когато се изграждат локализираните приложения, се очаква да има промени и актуализации, с които трябва да се съобразите. Една обща корекция е преоразмеряване на елементите на потребителския интерфейс, за да се компенсират промените в дължината при отделните езици.

  1. Тестване на софтуера и приложенията

Когато елементите на потребителския интерфейс са преведени, следващата стъпка в процеса на локализация е да се тестват софтуерът за точността на езика и функционалността. Тестването на езика се извършва от преводачи, носители на целевия език. Те извършват лингвистична проверка, за да сте сигурни, че езикът се чете правилно и се придържа към Вашите цели. Извършва се и функционален тест, чиято цел е да се провери дали интерфейсът и преводът се визуализират правилно и дали са изчерпателни и точни в съответния контекст.

Ако имате нужда от локализация на мобилни приложения, не се колебайте да се свържете с нас!

Поискайте Вашата безплатна оферта от тук или се свържете с някой от нашите офиси.