Вероятно всеки преводач ще се съгласи, че да превеждаш рекламни послания и материали е едно от най-трудните неща. Защото не се превеждат просто думи, а емоционални послания! Преводачът трябва да е креативен и достатъчно опитен, за да може да се справи с тази нелека задача.

Може би най-голямото предизвикателство при превод на рекламни материали е локализирането и адаптирането на текста. Рекламното съдържание първоначално е създадено и насочено към определена държава със своите културни специфики и приспособяването им към друг език и култура не е лесно и изисква професионализъм, опит и въображение, за да може рекламното послание да е адекватно и разбираемо за потребителите.

Както вече споменахме, преводът на рекламни материали е повече от превод, това е творчески процес, който, понякога, налага и промени в текста. Често при мултинационални кампании, за всяка страна се промотират различни като съдържание рекламни спотове и послания, съобразени със спецификата на потребителите от съответния регион. Така че тук може би е по-правилно да говорим за локализация и адаптация на съдържание, а не за превод на текст.

Именно заради тези специфики е много важно да се избере подходяща рекламна агенция с опит и професионален подход, която да може да комуникира отлично с рекламната агенция или маркетинг екипа, който създава рекламите.

Ако темата представлява интерес за Вас – пишете ни или ни се обадете!