Една от основните цели на всяка компания, осигуряваща стоки или услуги на клиенти, е да се осигури качеството на продукта, който предлага, за да увеличи удовлетвореността на клиента – в преводаческата индустрия не е по-различно. Освен това има два важни аспекта на качеството на преводаческите услуги, които често се смятат за взаимозаменяеми. Това са осигуряването на качество (QA) и контролът на качеството (QC) на преводите. Но реално те не са, въпреки че и двамата имат за цел да подобрят и да осигурят качеството – по-скоро единият е аспект на другия. По-долу ще ви представим разликите между тях и приложението им в преводаческата индустрия.

Осигуряване на качество

Това е сложен процес и като цяло осигурява качеството в дадена организация. В която и да е структура, той включва развитието на уменията, обучението и управлението на квалифицирани служители (човешкия ресурс) и инструменти (хардуер и софтуер), както и процесът на непрекъснато усъвършенстване, чиято цел е да актуализира и развие тези ресурси. В една компания за преводи това може да включва, например, стратегия за осигуряване на обучение и обратна връзка на лингвисти, както и управление на преводаческите активи като преводната памет на клиенти, терминологични бази от данни  и инструменти за компютърен превод (САТ) и контрол на качеството. Следователно осигуряването на качество на преводаческите услуги е дълготрайна стратегия за поддържане и подобрение на общото качество на превода.

Контрол на качеството

Контролът на качеството, от друга страна, е по-специфична, краткотрайна процедура и е аспект от една по-голяма стратегия за осигуряване на качеството на преводите. Обикновено се възприема като последната проверка на един краен продукт, за да се гарантира, че няма недостатъци. В една преводаческа компания, проверката за контрол на качеството може да се извърши по време на превода или след края на типичните лингвистични етапи (превод, редакция, корекция). Този тип контрол може да се извърши чрез специфична програма, която е създадена с тази цел. Тя проверява за несъвместими преводи, правописни грешки, несъответствие в цифрите и т. н. Малко вероятно е някоя грешка да не се забележи по време на  редакцията и корекцията, но никога не може да сте прекалено предпазливи, когато става дума за качество на преводите.

Както видяхме, осигуряването и контролът на качеството звучат еднакво и са свързани, но не са едно и също нещо. Осигуряването е цялостен процес, докато контролът включва преглед на превода преди да се предаде на клиента.

Ако имате нужда от качествени преводачески услуги, поискайте Вашата оферта от тук или се свържете с някой от нашите офиси.