Разлики между проверка на текста и лингвистично ревю

Разлики между проверка на текста и лингвистично ревю

 И двете се комбинират за постигане на съвършен текст Лингвистичната текстова проверка и лингвистичното ревю са последните щрихи в цялостния преводен процес преди предаването на готовия текст на клиента. Разбира се, те се налагат само тогава, когато изрично е уточнено...