All posts tagged: уеб сайт локализация

Езикова версия на сайта само на английски или?…

Езикова версия на сайта само на английски или?…

На пръв поглед вземането на такова решение изглежда лесно: „Ако пазарът ми е Норвегия, значи трябва да имам норвежка езикова версия на сайта си“. Логично, нали?

Разбира се, поднасяйки на норвежците сайт на техния собствен език, ще повишите доверието във Вас като търговец, но това далеч не означава, че норвежец не би купил от Вас, ако сайтът Ви е на английски език.

mitraЕзикова версия на сайта само на английски или?…
прочетете още