Преводи на текстове с финансова тематика – 2-ра част

Преводи на текстове с финансова тематика – 2-ра част

Продължаваме с някои типични грешки при превод на финансови текстове от английски език: Трудности с превод на съществително-атрибут. В лингвистиката съществува популярна концепция за постепенното опростяване на езиците. Тоест те с течение на времето губят падежите,...