All posts tagged: митра

Запознайте се с Васил – главен редактор в Митра Траслейшънс

Запознайте се с Васил – главен редактор в Митра Траслейшънс

  1. В какво се състои работата на редактора в Митра Транслейшънс?

Работата на редактора се простира някъде между работата на преводача и работата на т.нар. проджект мениджър, тоест човека, управляващ конкретния проект, като отчасти влиза в полето и на единия, и на другия. За постигане на доброто качество на превода например понякога е необходима обратна връзка с преводача, с когото да се обсъди изборът на една или друга фразеология, или пък да се отдели време за някакво микропроучване в специализирана литература, речници и т.н. От другата страна стои управляващият проекта, който контактува с клиентите и от добрата комуникация с когото по принцип зависи много. Макар и рядко, но се налага и редакторът да говори с крайния клиент, чийто изисквания са се променили в хода на проекта или направо са липсвали в началото; а може да става въпрос за стотици страници. На първо място обаче стои работата на редактора като коректор – всичките онези „дреболии” с правописа и книжовната норма, които не винаги се разбират еднозначно впрочем – и от клиенти, и от лингвисти. За да бъде по-пълна картината, не бива да пропусна и отделни моменти като форматирането на текстовете, което може да бъде наистина трудоемко, оценяване на външни преводи, локализация (или приспособяване) и за капак – всички онези технически неща, наречени CAT (computer-assisted translation) инструменти.

mitraЗапознайте се с Васил – главен редактор в Митра Траслейшънс
прочетете още
Какво каза?

Какво каза?

Говориш на телефона си и той превежда думите ти на някой от основните европейски езици. Приложението на Google вече може дори да превежда думите под формата на текст или електронен глас. Skype наскоро заяви, че ще предложи почти същите услуги – засега само на английски и испански. Но твърденията, че тези технологични чудеса слагат край на традиционния превод са силно преувеличени.

mitraКакво каза?
прочетете още
Преводач или агенция за преводи?

Преводач или агенция за преводи?

Тази дискусия е малко като вечния въпрос кое е първо – кокошката или яйцето. Много често преводачите на свободна практика поставят под съмнение съществуването на преводаческите агенции сами по себе си. Според някои от тях те са нищо повече от търговски агенти. Това, разбира се, далеч не е така. И въпреки всичко, пред клиента стои важният въпрос какво да избере: преводач или преводаческа агенция. В тази статия ще се опитаме да дадем отговор на този въпрос.

mitraПреводач или агенция за преводи?
прочетете още
Защо преводът е от ключово значение за превозвачите и логистичните фирми?

Защо преводът е от ключово значение за превозвачите и логистичните фирми?

Транспортирането на стоки по света преживява своя пик. И в основата на този бизнес стои бързината на превоза на товара от точка А до точка Б. Предвид все по-разширяващата се география на логистичната индустрия, шофьорите и хората, които се грижат за обслужването на товарите и тяхната администрация, се сблъскват много често с езиковата бариера.

mitraЗащо преводът е от ключово значение за превозвачите и логистичните фирми?
прочетете още
Владимир от Митра Транслейшънс: „Благодарение на технологиите съчетаваме интелекта на човека и машината и така предоставяме качествен продукт за нашите клиенти“

Владимир от Митра Транслейшънс: „Благодарение на технологиите съчетаваме интелекта на човека и машината и така предоставяме качествен продукт за нашите клиенти“

-Разкажи ни малко повече за твоята роля в екипа на Митра Транслейшънс?

Основната роля, която се изисква от мен, е да направя всичко по силите си проектите, които нашите клиенти ни възлагат, да стартират и приключат по успешен за двете страни начин. Да си мениджър по проекти е една много специфична позиция в нашия бранш, защото от теб се очаква да поддържаш качеството и доброто отношение от „А“ до „Я“ по време на целия проект – работата с преводачите, редакторите и DTP отдела, както и обратната връзка с клиента. Вече 5 години съм в компанията и смятам, че с всеки един изминал ден се усъвършенствам все повече и повече.

mitraВладимир от Митра Транслейшънс: „Благодарение на технологиите съчетаваме интелекта на човека и машината и така предоставяме качествен продукт за нашите клиенти“
прочетете още
Няколко погрешни схващания за превода

Няколко погрешни схващания за превода

Често се случва преводът и неговата специфика да се подценяват. Това води до неразбиране значението на преводачите и преводаческите агенции, сложността на предизвикателствата, които срещат в процеса на работа и стойността, която професионалният превод добавя към бизнеса.

mitraНяколко погрешни схващания за превода
прочетете още
Важна ли е обработката на файлове в определен формат при превод?

Важна ли е обработката на файлове в определен формат при превод?

В големите компании нерядко се случва служителят, който отговаря за преводите, да не разбира напълно спецификата на работа със специфично съдържание, като графики и чертежи, например. Често на този служител му се налага да предаде документите за превод в преводаческа агенция. Документите често се изпращат във формат PDF или във вид на сканиран лист. Възможно е на служителя, отговорен за контактно лице с преводаческата агенция, да не му е указано, че преводът трябва да бъде предоставен в определен формат като INND или QX, например. Вероятно той и не познава тези специфични формати.

mitraВажна ли е обработката на файлове в определен формат при превод?
прочетете още
Защо ми е нужна преводаческа агенция?

Защо ми е нужна преводаческа агенция?

В съвременния свят писменият превод може да потрябва в най-различни ситуации – превод на различни документи, при бизнес среща, търсене на работа, при смяна на местожителство, документи, касаещи имоти, брак, собственост и много други.

mitraЗащо ми е нужна преводаческа агенция?
прочетете още
Преводи на текстове с финансова тематика – 1-ва част

Преводи на текстове с финансова тематика – 1-ва част

Финансовите текстове се отличават с изключителна детайлност и прецизност. При тях се търси точност на изказа, но и бързина при предаването. Важно е при превода да не се загуби икономическата лаконичност, която прави тези текстове изключително интересни и полезни.

mitraПреводи на текстове с финансова тематика – 1-ва част
прочетете още
Методи на превод

Методи на превод

В зависимост от начина, по който подхождаме към превода на един текст, както и похватите, които използваме, можем да го категоризираме. В днешно време преводът е силно развита практика и съществуват много перспективи и класификации, с които да се систематизират различните използвани похвати. Въпреки това най-популярните и често използвани методи са тези:

mitraМетоди на превод
прочетете още