Кое е по-важно – качеството или цената?

Кое е по-важно – качеството или цената?

Получавате различни оферти за преводачески услуги – някои са с по-ниски цени, други не. Вероятно много Ви се иска да приемете най-ниската, нормално е. Но преди да изберете, уверете се какво качество ще получите за парите си! Да си представим следното: Имате нужда от...