Представяме Ви накратко някои най-често срещани термини, които се използват за превод на специализирани текстове.

Административен превод

В тази категория попадат преводи на общи текстове, използвани от различни предприятия и организации, които се използват в ежедневната работна среда. Тук попадат и превод на текстове от държавната администрация и различни държавни структури.

За повече информация относно нашия опит в административния превод, свържете се с нас.

 

Търговски превод

Търговският превод включва различни видове документи, използвани от бизнеса, като кореспонденция, тръжни документи, доклади, счетоводни документи и пр. Търговският превод е специфична дейност и се нуждае от специализирана преводаческа агенция и компетентни преводачи, които познават терминологията, която даденият бизнес използва.

 

Компютърен превод

Тук не става дума за преводи, които използват специализиран софтуер. Под компютърен превод се има предвид превод на софтуер, различни ръководства, файлове, приложения и т.н.

 

Икономически превод

Подобно на търговския и бизнес преводите, икономическият превод е още един специфичен термин, използван за превод на документи от областта на икономиката. Тези текстове често имат академичен характер.

 

Финансов превод

Превод на текстове от финансово естество. Всичко – от банкови документи до акции и облигации – се обхващат от нашите финансови преводачески услуги.

 

Общ превод

Неспециализирани преводи. При общите преводи използваният език не изисква специфична или техническа терминология. Повечето преводи попадат в тази категория. Те могат да бъдат устни или писмени.

 

Юридически превод

Юридическите преводи се считат за едни от най-трудните. На най-просто ниво, това означава превод на юридически документи като правилници, договори и спогодби.

Юридическият превод винаги изисква превод от специалист-преводач. Това е така, защото тук преводачът няма право на грешка. Само един погрешен превод на пасаж в договор, например, би могъл да доведе до сериозни последици.

Преводачът на юрдически документи трябва да се съобразява и с правната култура на изходния текст и преводът да е структуриран по начин, който отговаря на тази култура. По същия начин, текстът трябва да е съобразен и с целевия ползвател на текста, неговите културни, езикови и юридически специфики.

 

Литературен превод

Литературният превод включва превод на художествени произведения като романи, поеми, пиеси, стихове и пр.

Преводът на литературни произведения се счита от мнозина за една от най-високите форми на превод, защото предполага много повече от превод на текст. Литературният преводач трябва да умее да предава чувствата, културните нюанси, хумора и други фини елементи, които се съдържат в художествените произведения.

Понякога даден художествен текст е толкова специфичен, че литературните преводи са почти невъзможни. През 1959 г. руският лингвист Роман Якобсон заявява, че „поезията по дефиниция е непреведима“. През 1974 г. Американският поет Джеймс Мерил написал поема „Изгубени в превода“, която отчасти изследва този въпрос.

 

Медицински превод

Медицинският превод обхваща всичко от областта на медицината – от опаковката на лекарство, например, до спецализирани наръчници за медицинско оборудване или медицински книги.

Подобно на правния превод, медицинският превод е тясно специализиран, където всяка неточност или неправилен превод могат да имат тежки последици.

 

Технически превод

Техническият превод има широк смисъл. Той най-често се отнася до специфични области като IT или различни видове производство и се занимава с текстове като наръчници и инструкции. Техническите текстове обикновено са по-скъпи от общите, тъй като съдържат терминология, с която само специалист-преводач би могъл да се справи.

 

Митра Транслейшънс предлага специализирани висококачествени преводи в различни области и тематики. Направете безплатно запитване сега!