В днешния глобализиран свят, където търсенето на местно съдържание продължава да расте доставчиците на езикови услуги все повече започват да разчитат на технологиите, за да увеличат продуктивността на превода откъм време, разходи и усилия. Основен начин за постигане на това е  преводната памет или накратко TM.

Какво е преводна памет и как работи?

Паметта маркира повтарящи се думи и фрази в даден документ, като запазва съответните им преводи, предоставени от лингвиста, работещ по проекта, в базата данни. По-нататък в текста или в нов проект, тя подсказва на преводача, като изкарва вече съществуващия превод. Ако контекстът е правилен, той може да го използва като по този начин си спестява време, а на Вас – пари.

Какви са ползите?

По-бърза обработка

Колкото повече превеждате, толкова повече нараства базата данни на паметта. Така се увеличава шансът дадена дума или фраза да е вече преведена и запазена, особено ако често използвате определена тематика в проектите си. Това означава, че на лингвиста няма да му се налага да превежда всеки нов документ от нулата и целият процес се ускорява.

По-ниски цени

Предлага се значително намаление на цената за преводи, които използват вече превеждан материал заради по-бързото време за обработка. Предлага се и малка отстъпка за т. н. „частични съвпадения” (fuzzy matches), които представляват различен процент повторения в текста.

По-голяма съгласуваност

Когато се използват предишни преводи в подходящите ситуации, се осигурява съгласуваност на тона и стила на голям брой документи, както и поддържането на високи стандарти на качество.

Връзки с глосарите

„Глосари“ – това е списък, предоставен от клиента, с термини, специфични за индустрията или продукта, и техния превод,. Те са особено полезни, когато се превежда техническа документация, в която често се повтарят определени думи и фрази. Преводната памет също помага за увеличаване на ефикасността на глосарите, като осигурява запазване на смисъла на съдържанието там, където е най-важно.

Преводната памет помага на лингвистите, но не ги замества

Преводната памет е проектирана да помага в работата на преводачите, а не да работи вместо тях. Така че може да сте сигурни, че четливостта, тънкостите и нюансите на текста Ви няма да бъдат изгубени.

Поискайте Вашата оферта от тук или се свържете с някой от нашите офиси.