Очевидно е, че компаниите и големите корпорации могат да извлекат финансови ползи от преводаческия софтуер. Той не само ще им спести пари и време, но ще създаде и преводаческа памет, която е от ключово значение за много от проектите.

В наши дни е нещо нормално фирмите да предлагат стоките и услугите си на различни международни пазари, което налага локализирането на маркетинг съдържанието на различни езици и това често е голямо предизвикателство за фирмите.

Време и пари

Понякога разходите и времето, които са необходими, за да се поддържа локализирано и актуализирано съдържанието, могат да бъдат пречка при експанзията на международния пазар.

Едно добро решение за намаляване на разходите и времето за локализиране е инвестирането в софтуер за преводаческа памет.

Да си представим, че сте собственик на фирма за компютърни игри и се налага да пуснете нова игра на испанския пазар. Едно от първите неща, с които ще се сблъскате при тази задача, е актуализирането на цялото съдържание, както и на всички маркетингови активности, които съпътстват промотирането й в Испания. Този процес на превод, локализация и корекции отнема време и ресурс – човешки и финансов.

Как софтуерът за преводаческа памет ще Ви помогне?

Той е създаден точно с тази цел – да създаде функционираща база данни, да съхранява вече преведени текстови фрагменти – термини, фрази, цели изречения…

Благодарение на този софтуер, преводачът може автоматично да попълва с текст, който вече е бил превеждан и съществува в преводаческата памет.

Това означава, че всеки път, когато компанията реши да прави актуализация на дадено съдържание, в случая компютърна игра, преводаческата памет ще подпомага и оптимизира преводаческия процес, като попълва с вече готови „парчета“ текст.

Така работата върху новата версия на играта ще бъде облекчена в значителна степен, защото преводаческата агенция ще използва софтуера да анализира съдържанието и като резултат от този анализ ще преведе само онези части от текста, които са нови или се нуждаят от промяна.

Вероятно вече сте си дали сметка, че този полезен софтуер може да спести часове, дни, а защо не и седмици работа! И съответно, разбира се, средства, защото използването на преводачески софтуер обикновено се таксува на по-ниска ставка от стандартния превод.

Последователност

Очевидно е, че фирмите могат да се възползват финансово и времево, като използват преводаческата памет. Но не само това! Използването на този софтуер от преводаческата агенция съгласува използваната терминология, като гарантира висококачествен краен продукт! Тази последователност при превода ще се използва и при бъдещи преводи.

Убедихте ли се, че създаването на преводаческа памет е от ключово значение за успешното представяне на Вашия продукт?

Ако имате въпроси или нужда от повече информация относно софтуера за преводаческа памет – свържете се с нас сега!