30 години Митра

30 години Митра

Ние не остаряваме, а се превръщаме в класика! Месец декември беше много емоционален за Митра и целия екип. На 7 декември бе отпразнувана 30-годишнината на фирмата, основана в края на 1989 г. Поклон и поздравления за неуморния труд, положен през годините, както и за...
Партньори на МиТРа

Партньори на МиТРа

Дългогодишен партньор на МиТРа Транслейшънс са лидерите на световния пазар Амплексор Инк.,  АМПЛЕКСОР Лайф Сайънс, ЛЛС и АМПЛЕКСОР Люксембург ООД, за които превеждаме текстове  от различно естество и на множество езикови...
Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература

Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература

МиТРа Транслейшънс ООД има сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература, в т.ч. медицина, фармация, научно-изследователска дейност и...
Сключен договор с Министерство на културата на Република България

Сключен договор с Министерство на културата на Република България

За втори пореден път Митра Транслейшънс ООД сключи договор с Министерство на културата на Република България след успешно проведена процедура за предоставяне на официални преводи от и на чужди...
Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература

Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз

МиТРа Транслейшънс ООД има сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за преводи на текстове със съдържание на интелектуална собственост и...
Документация по процедура Избор с публична покана с предмет: Доставка на компютърна техника и оборудване

Документация по процедура Избор с публична покана с предмет: Доставка на компютърна техника и оборудване

Документация по процедура Избор с публична покана с предмет: Доставка на компютърна техника и оборудване iziskvania kam ofertite mitra transleyshans oodDownload tehnicheska spetsifikatsia op 1Download tehnicheska spetsifikatsia op 2Download Proektodogovor dostavka...
Договор БФП / Споразумение

Договор БФП / Споразумение

Иновации и конкурентоспособност „Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа за организиране работата на преводачески агенции“ С нарастването на глобализационните процеси нараства и многоезичният документооборот, който е неразделна част от бизнеса,...
Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за превод на научна литература

Сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за юридически преводи

МиТРа Транслейшънс ООД има сключен рамков договор с Център за преводи към органите на Европейския съюз за юридически преводи.
Изменения на Правилника за легализациите

Изменения на Правилника за легализациите

Във връзка с нови изменения на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, от месец февруари 2018 г. влиза в сила Постановление № 263 от 24 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и...
Обяви за работа

Обяви за работа

Експерт-разработчик интерактивно съдържание за офис София. Kомпания, оперираща в град Варна и София и разработваща иновативни продукти, във връзка с реализирането на проект по Договор № BG16RFOP002-1.005-0165-C01 „Разработване на sTMS уеб-базирана иновативна платформа...