Какво е преводът – изкуство или наука?

Какво е преводът – изкуство или наука?

Въпросът дали преводът е изкуство, или наука, е стар почти колкото спора за кокошката и яйцето. Много често не се взема под внимание, че за да се изгради един свободнотечащ и естествен текст, се изисква дълбоко познание и внимание за начина, по който думите си...