All posts tagged: теория на превода

Какво е преводът – изкуство или наука?

Какво е преводът – изкуство или наука?

Въпросът дали преводът е изкуство, или наука, е стар почти колкото спора за кокошката и яйцето. Много често не се взема под внимание, че за да се изгради един свободнотечащ и естествен текст, се изисква дълбоко познание и внимание за начина, по който думите си взаимодействат, как те звучат във връзка една с друга, как писането на една дума в контекста на дадена идея и тема води реципрочно до употребата на втора дума, а тя, от своя страна, води до използване на третата и т.н.

mitraКакво е преводът – изкуство или наука?
прочетете още