All posts tagged: митра траслейшънс

Запознайте се с Васил – главен редактор в Митра Траслейшънс

Запознайте се с Васил – главен редактор в Митра Траслейшънс

  1. В какво се състои работата на редактора в Митра Транслейшънс?

Работата на редактора се простира някъде между работата на преводача и работата на т.нар. проджект мениджър, тоест човека, управляващ конкретния проект, като отчасти влиза в полето и на единия, и на другия. За постигане на доброто качество на превода например понякога е необходима обратна връзка с преводача, с когото да се обсъди изборът на една или друга фразеология, или пък да се отдели време за някакво микропроучване в специализирана литература, речници и т.н. От другата страна стои управляващият проекта, който контактува с клиентите и от добрата комуникация с когото по принцип зависи много. Макар и рядко, но се налага и редакторът да говори с крайния клиент, чийто изисквания са се променили в хода на проекта или направо са липсвали в началото; а може да става въпрос за стотици страници. На първо място обаче стои работата на редактора като коректор – всичките онези „дреболии” с правописа и книжовната норма, които не винаги се разбират еднозначно впрочем – и от клиенти, и от лингвисти. За да бъде по-пълна картината, не бива да пропусна и отделни моменти като форматирането на текстовете, което може да бъде наистина трудоемко, оценяване на външни преводи, локализация (или приспособяване) и за капак – всички онези технически неща, наречени CAT (computer-assisted translation) инструменти.

mitraЗапознайте се с Васил – главен редактор в Митра Траслейшънс
прочетете още