All posts tagged: текстова проверка

Разлики между проверка на текста и лингвистично ревю

Разлики между проверка на текста и лингвистично ревю

 И двете се комбинират за постигане на съвършен текст

Лингвистичната текстова проверка и лингвистичното ревю са последните щрихи в цялостния преводен процес преди предаването на готовия текст на клиента.

Разбира се, те се налагат само тогава, когато изрично е уточнено с клиента, че трябва да бъдат направени, тъй като проверката и лингвистичното ревю участват като солидно перо от цялостното бюджетиране на превода.

mitraРазлики между проверка на текста и лингвистично ревю
прочетете още