All posts tagged: transcreation

Какво е transcreation? (Пресъздаване)

Какво е transcreation? (Пресъздаване)

Превод или Transcreation?

Нека първо набързо да дефинираме термина „Превод“.

Най общо казано, това е процес на предаване на съобщение от един език на друг. Това е очевиден отговор и почти всеки човек би отговорил приблизително същото, ако го запитате „Какво е превод?“. Какво не е превод обаче не е чак толкова очевидно. Особено като се има предвид, че при превод на каквото и да било съобщение или текст, преводачът винаги добавя собствената си преценка, умения, тълкувания на оригиналния документ.

mitraКакво е transcreation? (Пресъздаване)
прочетете още